• 29. júna 2022 4:47

Sťahovacie podkrovné schody

Nedostupné podkrovné či nadstropné priestory a málo miesta pod nimi. Situácia, ktorá rozhodne nie je riešiteľná klasickým schodiskom a neustále vyťahovanie a upratovanie rebríka zase nie je užívateľsky príjemné. Alternatívnym riešením, ktoré v tejto situácii pomôže, sú sťahovacie podkrovné schody.

Sťahovacie podkrovné schody
Sťahovacie podkrovné schody (zdroj: komerčný článok)

Schody na pôjd v dnešnom podaní už nie sú len obyčajným rebríkom, ale disponujú celou škálou vlastností. Sú požiarno a klimaticky odolné, majú zateplené prevedenie aj pre nízkoenergetické domy a sú vybavené bezpečnostnými prvkami, akými sú napríklad špeciálne madlá. Samozrejmosťou je jednoduchá manipulácia a bezproblémová údržba.

Príkladom takýchto schodov môžu byť sťahovacie schody ARISTO a KOMBO, ktoré spĺňajú prísne požiadavky pre nízkoenergetické a pasívne domy.

Materiál konštrukcie

Sťahovacie schody všeobecne voľte vždy celokovové. Väčšina lacnejších variantov je vyrobená z dreva, ktoré má však minimálnu rezistenciu proti klimatickým výkyvom. Na tie potom prirodzene veľmi citlivo reaguje nasávaním vlhkosti a následným vysychaním.

A pretože výkyvy teplôt nie sú u podkrovných priestorov ničím neobvyklým, zvlášť v čase zimnej sezóny, je celokovová konštrukcia jasnou výhodou. Naviac je s ňou spojená aj vlastná mechanická odolnosť.

Protipožiarna ochrana

Podkrovné priestory sú radené do náhodných požiarnych úsekov, a preto sa aj tu často vyplácajú varianty sťahovacích schodov v protipožiarnej úprave. Typickým príkladom protipožiarneho výrobku sú sťahovacie schody ARISTO, ktoré neprepustia oheň celých 45 minút, oproti niektorým iným typom, ktoré bohužiaľ vydržia kratšiu dobu.

Protipožiarne vlastnosti sú dané zodpovedajúcou skladbou veka a protipožiarnou speňovacou páskou, ktorou je opatrená špára medzi vekom a rámom schodov. Protipožiarne vlastnosti sú väčšinou doplnené aj tepelnou odolnosťou, vďaka čomu sa v zime nedostáva chlad z pôjdu do obytných priestorov. Testy povalových sťahovacích schodov prebehli v skúšobniach v Českej republike a v Nemecku.

Tepelná izolácia

Povalové sťahovacie schody vedia spĺňať aj prísne energetické kritériá a sú tak vhodné do pasívnych i nízkoenergetických stavieb. Norma pre pasívne domy určuje maximálnu hodnotu tepelného prestupu U = 0,8 W / m2.K, pričom schody ARISTO dosahujú hodnoty U = 0,66 W / m2.K. Takto nízkeho tepelného prestupu bolo pri schodoch docielené izolačnou minerálnou vatou a tiež pridaním horného zatepleného veka, ktoré sa otvára súbežne so spodným.

Jednoduchá manipulácia

Nemenej dôležitým krokom pri výbere pôdnych schodov je premyslenie faktu, ako často sa schody budú používať.

Sťahovacie schody ARISTO tvorí sťahovacie rozkladací rebrík, ktorého tiaž zmierňujú ťažné pružiny, ktoré zaručujú, aby pri otváraní veka nedošlo k prudkému vysunutiu schodov a prípadnému zraneniu manipulujúci osoby. Pre komfortnú obsluhu sťahovacích schodov slúži pár vinutých tlačných pružín, ktoré uľahčujú dva diely samotného rebríka pri jeho roztváraní a skladaní.

Oproti tomu sťahovacie schody KOMBO sú tvorené harmonikovým rebríkom. Charakteristické nadväzujúce zaoblenie schodov zaistí pohodlný výstup do podkrovných priestorov. Pevný úchyt oceníte v momente, kedy na pôjd prenášate veci na uloženie a potrebujete dostatok stability.

Samozrejmosťou je ponuka štandardizovaných aj atypických rozmerov schodísk, vrátane potrebných certifikácií.

Viac na www.jap.sk