• 22. júna 2024 5:38

Výhody a nevýhody solárnych panelov – oplatí sa do nich investovať?

Solárna energia sa stala počas posledných rokov veľmi obľúbenou a množstvo domácností si solárne panely umiestňuje na strechy alebo do dvora. Energia sa získava zo slnečných lúčov, ktorá sa zachytáva vo forme tepla alebo elektrickej energie. Aké sú výhody a nevýhody získavania energie zo solárnych panelov?

Výhody a nevýhody solárnych panelov – oplatí sa do nich investovať? (Foto: unsplash.com)

Výhody solárnej energie

Slnečná energia má veľa výhod, kvôli ktorým si solárne panely množstvo ľudí zaobstará. Jednou zo základných výhod sú ušetrené financie za elektrinu. Samozrejme, na začiatku sú náklady za nainštalovanie, pričom potom je už získavaná energia zadarmo. Ďalšou výhodou je, že na prvotné náklady prispieva aj štát prostredníctvom dotácie. Inštaláciou konektorov si zabezpečíte dodávku elektriny a je to taká poistka voči zvyšujúcim sa cenám elektriny. Navyše je to ekologické riešenie, pretože slnečná energia patrí k obnoviteľným zdrojom.

Nevýhody, s ktorými treba rátať

Ako sme už spomínali, treba rátať s počiatočnými nákladmi na obstaranie a inštaláciu. O tom, či sa táto investícia vyplatí sa stále diskutuje. Nevýhodou je aj to, že získavanie energie zo slnka je nestabilné. Nie každý deň je nebo jasné a rovnako sa energia nezachytáva ani počas noci. Ak by ste si získanú energiu chceli „odložiť na neskôr“, tak je to dosť nákladné, pretože budete na to potrebovať batériové zásobníky. Umiestnenie panelov do záhrady uberá miesto, čo môže byť nevýhodou hlavne pre ľudí, ktorí nemajú veľké záhrady.